Faber quisque fortunae suae.

(Ieder is de smid van zijn eigen geluk

Sallustius
(86-35 B.C.)