Het genot is het geluk der dwazen. Het geluk is het genot der wijzen.

Jules Amédée Barbey D’Aurevilly
schrijver (1808-1889)