Geluk komt tot degenen die er vertrouwen in hebben.

Ali ibn Abou Talib
geleerde/4e kalief 601-661