Geluk is een tussenstation tussen te weinig en te veel.

Channing Pollock
(1880-1946)