Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn.

Gerrit Komrij
schrijver