Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt.

Albert Schweitzer
arts/theoloog/filosoof 1875-1965